Author Archives: nasgaltero

Information angående garantiarbetet på ytbehandlingen

Angående garantiarbetet på ytbehandlingen vill vi informera om att vår entreprenör ASPA tillsammans med Svevia den 31/5 inspekterade de berörda vägarna och vi väntar på en uppdatering under kommande vecka från dem angående när och hur arbetet skall genomföras.

Vi återkommer med ytterligare information så snart den finns tillgänglig.

Med vänlig hälsning

Åke Rohlén

Info angående stundande beläggningsarbeten

På stämman 9/4 diskuterades ytbehandling och de garantiarbeten som skall utföras under våren. Vi vill ge följande information om nuvarande status.
Garantiarbeten för den under förra året utförda ytbehandling sker i månadsskiftet maj/juni. Vi har under förra veckan genomfört en genomgång med vår leverantör och det är ingen tvekan om att mycket av det som tidigare behandlats behöver göras om.  För exakt tidpunkt får vi 2-3 dagars varsel och vi återkommer med mer information så fort vi får mer exakta datum. Ytbehandlingen sker med utrustning som används på olika ställen och de kommer när de är klara på föregående ställe, vilket gör det svårt att idag få exakt datum. (De är nu i Uddevallatrakten).
Arbetet kommer att genomföras sektionsvis och vi kommer att ha flaggvakter som stänger av respektive sektion under 15-20 min då dessa behandlas med bitumen/flis. Det blir lite omak men detta är för att behandlingen skall pågå ostört utan möten med andra bilar. (Det skall inte finnas något att skylla på när det gäller kvaliteten denna gång). Vi vet ännu inte om det bli en sektion eller flera taget (1 eller 2 bilar). Vägen kommer skyltas upp med ”vägarbete pågår” under denna tid. Fliset skall ligga på åtminstone en månad för att få fastna så bra som möjligt, (sedan bedömer vi om sopning behövs).  Frågan har kommit upp om vi skall använda gummivält eller inte under behandlingen. Detta är under diskussion och det finns för och nackdelar med detta.
Vi återkommer med mer exakt datum när vi vet mer. Ordinarie asfaltering kommer att ske under september.
Med vänlig hälsning
Åke

Stämman söndag 19:e mars 2017 är inställd

Stämman planerad till söndag den 19 mars flyttas till söndag den 9 april 18.00

I samband med förberedelser inför stämman som är utlyst till på söndag 19 mars har styrelsen upptäckt att föreningens stadgar inte är uppdaterade enligt det beslut om stadgeändring som togs på extra stämman den 30 mars 2014.

Beslutet gällde att ändra verksamhetsår från brutet räkenskapsår till kalenderår. Efter extra stämman den 30 mars 2014 har beslutet om stadgeändring inte registrerats korrekt hos Lantmäteriet. Vilket enligt ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” §52 får beslutet inte tillämpas innan registrering skett.

Det innebär att enligt våra stadgar skall ordinarie stämma hållas i september månad. För att föreningens arbete skall fortsätta enligt plan, för att besluta om nytt räkenskapsår/uppdatera stadgar och för att behandla motioner och andra frågor kallar styrelsen till en extra stämma den 9 april.

Kallelse med dagordning för extra stämma kan läsas här: kallelse till stämma 9 april 2017.

Det har inte skett några oegentligheter eller felaktigheter i beslut eller arbeten sedan stämman 2014 utan det rör sig om att det beslut som togs på stämman 2014 inte blev registrerat hos Lantmäteriet.

Styrelsen ber om överseende med att stämman måste flyttas och hoppas att det flyttade datumet inte orsakar er allt för stort besvär.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Näs–Galterö Samfällighetsförening

Kontakta oss gärna om ni har några frågor: info@nas-galtero.se
Brev skickas till:

Näs-Galterö Samfällighet
c/o Rebecca Palmgren
Södra Skruvbergsbacken 11
444 96 Ödsmål

Vi behöver er hjälp – snökäpparna skall upp på lördag

7f75ec3d-3111-4998-914f-31184e4a67b9Vilken härlig morgon med lite vitt på marken. Nu är det hög tid att få ut snökäpparna. För att göra det så snabbt och enkelt så tänkte vi följande arbetssätt.

  • Vi fördelar ut alla snökäppar efter respektive vägs behov.
  • Vid vägens början eller vid en korsning så lägger vi ut den mängd käppar som vi tror behövs.
  • Ni som som bor på en väg, till exempel Näs Mossväg, samlas vid början av vägen och tar med er bunt och går inåt.
  • Sätt käpparna i korsningar och sedan med drygt 50 meters avstånd på båda sidor av vägen.
  • Spett och ett glatt humör är det enda som behövs. Har man ATV med kärra kan det vara till hjälp om det är många käppar.
  • Ett tips jag läst om är att använda små spett och använda den runda änden av spettet om det går. Annars får man använda spetsen.

Vi räknar med att fördela käpparna vid 10 så strax efter det kan ni gå ut och sätta upp.

Väl mött i morgon lördag!

Styrelsen för Näs-Galterö Samfällighetsförening

Ut och röj träd och buskar som hänger in över vägområdet!

Om några veckor kommer kommunen att byta en pumpstation i Grönvik (vid Villa Ekorren) vilket medför att en stor transport kommer att gå igenom vårt område. För att säkerställa att detta var möjligt gjorde kommunen en inspektion av den fria höjden över vägbanan. Tyvärr hade de en del att anmärka på och det är nu viktigt att vi åtgärdar detta. Att vi har minst 4,6 m (4,7 m för att ha marginal vid ev snö m.m.) fri höjd är en förutsättning för att vi ska få statsbidrag. Vi i styrelsen uppmanar nu alla fastighetsägare (främst de utmed vägen ner till Grönvik) att snarast titta över sina träd och buskar som lutar ut mot vägen. Vägföreningen har mätpinnar på 4,6 som finns hemma hos Mattias. Föreningen har även en grensåg som kan lånas.

Tänk på att det ska vara 4,6 m fri höjd i kanten inte i mitten av vägen!

På bilden ovan kan ni se vilka mått som gäller för vägbanan. Bilden kommer från kommunens hemsida där man kan läsa mer.

ASPA har utfört tankbeläggning av våra vägar

Beläggning Y1B

Som säkert alla som vistats i området den senaste tiden har vi låtit ASPA AB utföra tankbeläggning av delar av vägnätet. Tankbeläggning är ett kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på befintlig beläggning. Enkelt beskrivet se bestryks vägbanan med bitumen och grus läggs på. Ett visst överskott av grus används som sedan trycks ner eller sprätts bort av fordon på vägen. Vi manar till att köra försiktigt de närmsta veckorna då risken för stenskott är högre än vanligt. Inom ett par veckor så kommer ASPA att återkomma för att sopa upp överskottet.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen!

 

Arbetsdag söndagen den 9:e oktober kl 10-12

Arbetsdag MjösundHej kära granne,

Söndagen 9 oktober är det arbetsdag!

Nu är det dags att rensa inför vintern. Vi gräver rent i diken, fylla i grus där det behövs. Det stora jobbet vi planerar är att återställa Smedlers Stig.

Alla kan vara med och hjälpa till och det vore fint om du och din familj kommer!

Tag med en kratta eller spade och kom till hamnen i Mjösund kl. 10.

Vi håller på fram till kl. 12 då vi avslutar med att bjuda på kaffe och grilla korv.

Varmt Välkommen!

Styrelsen Näs-Galterö Samfällighetsförening
Arbetsdag traktor

« Older Entries Recent Entries »