Tag Archives: asfalt

Uppdatering angående ytbehandling

Den entreprenör som är ansvarig för ytbehandlingen har nu inspekterat vägarna inför de garantiarbeten som skall utföras. Ytbehandlingen som utfördes förra året är med deras egna ord ”ett totalt misslyckande” och i stort sätt hela behandlingen skall göras om under garantin.

Vid inspektionen framkom också att vi rekommenderas att inte genomföra garantibehandlingen i år då den ytbehandlade, och misslyckade, ytan är för mjuk och behöver hårdna innan nästa behandling för att få bra resultat. Vi har fått en stark rekommendation att vänta till våren nästa år för att få bästa resultat och vi har beslutat att följa denna rekommendation då ett fullgott resultat är den enda acceptabla lösningen med tanke på hur vägarna ser ut och de problem som vi idag har med den misslyckade ytbehandlingen.

Är man positiv kan man säga att vi slipper omaket med ytbehandling nu under sommaren, men vi är väl medvetna om att det, framför allt vid värme, är stora problem med mjuk och kladdig vägbana och allt som följer med detta.

För att lindra besvären och förbättra situationen har vi kommit överens med entreprenören om att de återkommande ”sandar” vägen på egen bekostnad och efter avrop från föreningen (Henrik Lundgren – vägansvarig i styrelsen). Planen är att se till att ”sandningen” utförs vid varm väderlek så att ytan mättas. Det material som används för denna ”sandning” är valt med tanke på att vara mjukt/runt, inte ryka och minska möjligheterna för stenskott. Skyltar har också satts ut i området för att varna för underlaget.

De asfalteringsarbeten som föreningen avser göra under slutet sommaren/början av hösten berörs inte och kommer att genomföras som planerats.

Vi tar mer än gärna emot er feedback och tips på problem. Ju snabbare och mer exakt info vi kan få desto bättre. Hör av er till styrelsen om ni har tips eller frågor.

Sista minutenuppdatering om asfaltering

Sista minutenuppdatering!

ASPAs arbetsledare ringde precis och bekräftade att de drar igång i morgon bitti och jobbar sig inifrån och ut så att säga. Med andra ord ni som bor på Hälltorpsvägen, Grönviksvägen och har en viktig tid att passa tidigt i morgon bör tänka till och kanske parkera bilen längre ut.

Följande vägsektioner kommer att asfalteras:

Grönviksvägen/Hälltorpsvägen
28
29
29
30
31

S:a Skruvbergsbacken
47
48
49

Näsvägen/Söskärsvägen
3
8
11

Vägsektionerna hittar du på kartan här:

Näs-Galterö vägsektioner

Asfaltering 2015

Nu på torsdag eller de kommande dagarna beroende på vädrets makter så kommer vi att asfaltera inom området. Ni har säkert märkt att vi har fräst på vissa ställen och det är för att få en så bra skarv som möjligt.

Följande vägar berörs men kommer inte att vara helt avstängda.

  • Näsvägen (vid Vättnevägen)
  • Grönviksvägen (från Pojkebo ner till Hälltorpsvägen)
  • Hälltorpsvägen
  • S:a Skruvbergsbacken (grusvägen)

Stödkanterna på framförallt Näsvägen kommer också att grusas.