Arbetsdag 10 maj

Återigen är det dags att röja och städa längs våra vägar. Vi samlas kl 10.00 vid badplatsparkeringen och avslutar som vanligt med grillning och fika.