Styrelse Näs-Galterö Samfällighet

Kontaktuppgifter

Ordförande

Åke Rohlén, 070–2877424, ake.rohlen@yahoo.se, Västra Söskärsbacken 12

Sekreterare

Henrik Jensen, 0733-677508, henrik.bruun.jensen@gmail.com, Mjösundsvägen 13

Kassör

Mattias Wesley, 070-6069549, mattias@mhkonsult.se, Söskärsvägen 8

Ledamot

Lars Kastö, 070-541 57 10, l.kasto@me.com, Östra Söskärsbacken 5

Suppleant, operativt vägansvarig

Henrik Lundgren, 0703–708733, Henrik.naes@telia.com, Skruvbergsvägen 4

Suppleant, operativt dagvattenansvarig

Jonny Hörlind, 076 – 867 71 95, Johnyhorlind@gmail.com, Skruvbergsvägen 10

Suppleant

Anders Carlsson, 076 – 768 56 72, anders.m.carlsson@gmail.com, Söskärsvägen 6